Góp với ngân hàng trên 20 tuổi

CÔNG TY TNHH MTV PINK

684 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

CÔNG TY TNHH MTV PINK
Góp với ngân hàng đủ 20 tuổi

NGÂN HÀNG FE - HOME CREDIT

- Đủ 20 tuổi ko nợ xấu - ko góp trễ ngân hàng trước đó 

- Căn cước công dân gắn chip

- Hộ khẩu đâu cũng được 

- Ko đưa trước được giữ Cavet 9 : Đối với khách từng mua góp và góp tốt điểm tín dụng cao

- Đưa trước 30% sử dụng Cavet Photo góp xong có Cavet 9 : Khách chưa từng mua góp

Thương hiệu phân phối
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 150 Trong tháng: 1787 Tổng: 241455
©Copyright by CÔNG TY TNHH MTV PINK
Designed by Viet Wave